انواع رمزنگاری، تفاوت ها، مزایا و معایب ~ جعفر آخوندعلی